LEDAR- & MEDARBETARUTVECKLING

Ett företag kan inte existera i sig själv. Det står och faller med de medarbetare som ingår. Företagets resultat speglar hur dessa ledare och medarbetare mår. Mänsklig hållbarhet är alltså essensiell.

Men det finns utmaningar. Det digitala samhället har suddat ut gränserna mellan fritid och arbete. Vi går inte längre till jobbet, men vi kommer heller aldrig hem. Vi jobbar jämt. Detta "nya" arbetsliv har ökat kraven på självledarskap, flexibilitet och personligt ansvar, snabbare än vad personalen lärt sig förstå vad det är. Stress har blivit vardagsmat, utbrändhet den vanligaste sjukskrivningsorsaken och tid en bristvara. Så kan vi inte ha det. 

Vägen till ett hållbart arbetsliv går via kunskap, medvetenhet och effektiv återhämtning. Detta lär jag ut via föreläsningar, kurser/workshops och ledarutveckling. Med fokus på hur man behåller sin psykisk hälsa, innan den blir ohälsosam. 

Föreläsningar

Kurser

Ledarcoaching