LEDARUTVECKLING & COACHING

Inom elektronikens värld är en ledare något som överför energi. I näringslivet gäller samma sak. Den osynliga och synliga energi du som ledare dagligen sänder ut smittar även dina medarbetare. Så vilken energi sänder du ut? 

En stressad chef kan aldrig få avslappnade medarbetare. En osäker ledare kan inte få trygga kollegor. Otydligt ledarskap leder till oro och stress för alla. Och därmed sämre prestation och resultat för företaget. Medan en ledare med stark självkänsla, högt emotionell intelligen och förmåga till bra självledarskap bidrar till sitt eget och andras välmående på samma sätt. De goda resultaten följer. 


Vad jag kan hjälpa dig med
Att vara ledare är en av de ensammaste jobben i världen. Du är säkert redan duktig idag i din ledarroll, men det är mycket klokt att ha en utomstående som samtalspartner för att utvecklas vidare. Det kan vara frågor som hur du ska hantera en medarbetare och andra utmaningar du ständigt möter i din vardag. Men jag lär dig också hur du ska vara stark som människa i din ledarroll. För hur du än vänder och vrider är det det du är bakom visitkortet. 

Hur går det till?

Steg 1
Jag har inga färdiga program eller fasta mallar. Varje uppdrag utgår från dig och dina behov. Därför är steg ett att vi tar ett första uppstartsmöte. I det kartlägger vi var du är och vart du vill. Du får också känna in om du vill ha mig som ledarcoach. Gillar du inte mig är det ingen idé. 

Steg 2.
Jag gör ett förslag som vi gemensamt godkänner. 

Steg 3.
Dags att börja. 

Referenser

Björn Ulvaeus och Benny Andersson är några av det jag arbetat med, var för sig.